top of page

PAGRĮSTA MOKSLIŠKAI

Veiksmingumo tyrimai

STEP programose susilieja mokslas ir praktika. Grupėse naudojama medžiaga parengta remiantis mokslo – Bendravimo, raidos, šeimos ir tėvystės psichologijos teiginiais ir kasdienėmis situacijomis. Programų medžiaga Lietuvoje periodiškai peržiūrima, atnaujinama, papildoma. STEP programų veiksmingumą tyrinėja Vytauto Didžiojo (VDU) ir Lietuvos sveikatos mokslų (LSMU) universitetų mokslininkai (-ės).

STEP programų moksliniai tyrimai_Vaikų psichologas_Paauglių psichologas_STEP grupės_Drąsa augti_1
Tėvų knyga_STEP programų moksliniai tyrimai_Vaikų psichologas_Paauglių psichologas_STEP grupės_Drąsa augti

Tyrimo rezultatai

STEP programos pabaigoje tėvai:

  • turėjo daugiau žinių apie efektyvius auklėjimo metodus;

  • rečiau naudojo autoritarinio ir liberalaus auklėjimo metodus; 

  • vertino vaiko elgesį kaip mažiau nepriimtiną.

 

Be to: 

  • STEP programa nustatyta efektyvesnė, kai tėvai grupėse dalyvavo su sutuoktiniu ir atliko namų darbus; 

  • STEP programos metu suteiktos žinios išliko stabilios ir po 3-4 mėn. 

STEP programos autorių teigimu, šis tyrimas buvęs didžiausias veiksmingumo tyrimas nuo STEP sukūrimo 1976 m. 

2011 - 2012 m.

Kiekybinis tyrimas (kvazieksperimentas)

348 tėvai, auginantys 6-12 m. vaikus

Jonyniene J., Kern R. M., Gfroerer K. P. (2015). Efficacy of Lithuanian Systematic Training for Effective Parenting (STEP) on Parenting Style and Perception of Child Behavior. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 23 (4), 392-406.

Pasikalbėkime

IŠKILO KLAUSIMŲ DĖL KONSULTACIJOS AR GRUPĖS?

STEP programų moksliniai tyrimai_Vaikų psichologas_Paauglių psichologas_STEP grupės_Drąsa augti_2

Tyrimo rezultatai

Dalyvauti tėvų grupėse pradedama tiek siekiant efektyvesnio bendravimo su vaiku, tiek norint įveikti jau esamas problemas (netinkamas vaikų elgesys, tėvų/ vaiko emociniai sunkumai, drausminimas ir kt.).

 

Mokymų metu tėvai įgyja efektyvių auklėjimo įgūdžių: jaučiasi geriau suprantantys vaikų elgesio tikslus, geriau suprantantys ir valdantys emocijas, jaučiasi artimesni su vaiku.

Sunkumai, kurie paskatina tėvus prisijungti prie STEP programos, susitikimų pabaigoje atrodo nebe tokie reikšmingi.

2014 - 2015 m.

Kokybinis tyrimas

202 tėvai, auginantys 1-16 m. vaikus

Pilkionienė, I., Jonynienė, J. (2016 m. gegužės 7 d.). Tėvystės įgūdžių ugdymas: STEP programos dalyvių (STEP) patiriami auklėjimo sunkumai ir jų kaita. Pranešimas, skaitytas Lietuvos psichologų kongrese, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.

STEP programų moksliniai tyrimai_Vaikų psichologas_Paauglių psichologas_STEP grupės_Drąsa augti_3

Tyrimo rezultatai

Nuotolinės STEP programos:

• gali būti veiksmingos Lietuvos tėvams;

• ypač tinkančios specifinėms tėvų grupėms (pvz., turintiems stiprią motyvaciją būti grupėje, mažus vaikus auginantiems, droviems ar intravertiškiems žmonėms, mažesnių miestelių gyventojams).

2020 m.

Kiekybinis tyrimas

202 tėvai, auginantys 1-16 m. vaikus

Jonynienė, J., Pilkionienė, I., Lingytė, R. (2021 m. balandžio 24 d.). STEP programa tėvams pandemijos laikotarpiu: ar verta gyvu bendravimu paremtas tėvų grupes perkelti į nuotolį? Pranešimas, skaitytas tarptautiniame Lietuvos psichologų kongrese, Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

STEP programų moksliniai tyrimai_Vaikų psichologas_Paauglių psichologas_STEP grupės_Drąsa augti_4

Tyrimo rezultatai

Baigus STEP-M programą, mokytojai labiau pasitikėjo savo gebėjimais įgyvendinti veiklas klasėje, t. y. sumotyvuoti mokytis; priimti veiksmingus, su ugdymu susijusius sprendimus (nustatyti statistiškai reikšmingi pokyčiai saviveiksmingumo ir pasitikėjimo savo gebėjimais rodiklių atžvilgiu).

Mokytojams buvo lengviau suprasti mokinių nepatenkintus psichologinius-socialinius poreikius; atpažinti savo ir mokinių jausmus, apie juos kalbėtis; susitarti dėl taisyklių klasėje, padrąsinti bendradarbiauti ir spręsti nesutarimus; padėti sau nurimti ir priimti pagrįstus sprendimus, ir kt.

2021 m.

Kiekybinis tyrimas

99 mokytojai

Jonynienė, J., Pilkionienė, I. (2022 m. balandžio 30 d.). STEP-M programos veiksmingumas: ar tikrai dalyvavimas psichoedukacinėje programoje stiprina mokytojų saviveiksmingumą? Pranešimas, skaitytas Lietuvos psichologų kongrese, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.

STEP programų moksliniai tyrimai_Vaikų psichologas_Paauglių psichologas_STEP grupės_Drąsa augti_5

Tyrimo rezultatai

  •  STEP programose dalyvavę tėčiai atrado bendrystę, įgytas žinias taikė bendraudami su vaikais. 

  • Aiškios taisyklės namuose, tėvų kaip komandos stiprinimas, priimtų sprendimų apgalvojimas ir kritinis įvertinimas, drąsinimas, adekvatesnis reagavimas emociškai karštose situacijose - štai ką tėčiai pirmiausiai siekė pritaikyti šeimose. 

2022 m.

Kokybinis tyrimas

9 tėčiai

Markevičiūtė, B. (2022). Tėvystės patirtys tarp tėčių, baigusių STEP programą: psichologijos bakalauro darbas / Mokslinis vadovas lekt. dr. Jolita Jonynienė. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Visuomenės sveikatos fakultetas, Sveikatos psichologijos katedra.

Paauglių tėvų knyga_STEP programų moksliniai tyrimai_Vaikų psichologas_Paauglių psichologas_STEP grupės_Drąsa augti

Tyrimo rezultatai

  • STEP mokymus baigusieji buvo linkę mažiau demonstruoti priešiškumo ir taikyti fizinės kontrolės priemones namuose. 

  • Dalyvavimo STEP programoje patirtį tėvai vertino kaip naudingą nepriklausomai nuo to, kokiomis aplinkybėmis pateko į mokymų grupę.

2022 m.

Kiekybinis tyrimas

39 paauglių tėvai

Strazdienė, R. (2022). Tėvų elgesio auklėjant ir įsitraukimo į paauglio mokymosi procesą pokyčiai dalyvaujant pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo programoje STEP: psichologijos magistro darbas / Mokslinis vadovas doc. dr. R. Pakrosnis. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Psichologijos katedra. 

bottom of page